Control

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de overheid van grote invloed is op het geluk van mensen. Wij zijn ons hiervan bewust en voelen onze verantwoordelijkheid. Dit komt tot uiting in onze kernwaarden, en ook in onze visie op control.

Naar self-control

Control draagt bij aan onze betrouwbaarheid als organisatie, doordat het ons helpt acteren op basis van feitelijke informatie in plaats van op onderbuikgevoel. Self-control draagt bij aan de versterking van autonomie van teams en medewerkers. Dit past bij onze visie op leiderschap en bij ons streven naar werkgeluk.

Digitalisering

Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Door digitale processen zo in te richten dat op het juiste moment de juiste actie van de juiste medewerker wordt gevraagd, kunnen we verder structureren en standaardiseren. De kwaliteit van het proces en van de output is daardoor constant en voorspelbaar. Dit draagt bij aan onze betrouwbaarheid en dus aan geluk. Er zijn achteraf dan ook minder interventies en correcties nodig. Op deze manier elimineren we veel verspilling, geheel volgens de principes van Lean. Dit draagt ook bij aan de uitvoering van ons meerjaren-uitvoeringsprogramma.
Digitalisering vertaalt zich ook in meer datagedreven werken. We gaan zo veel mogelijk gebruik maken van beschikbare data als basis voor beslissingen.

Naar de geest, niet naar de letter

Tegelijkertijd sturen we op een goede balans tussen enerzijds standaardisatie en datagedreven voorspelbaarheid, en anderzijds op het werken vanuit onze leidende principes, zoals het bijdragen aan geluk, het centraal stellen van de klantbeleving in onze visie op dienstverlening, proces- en projectgestuurd werken, etc.

Monitoren meerjaren-uitvoeringsprogramma (meerjarenbegroting)

Wij streven naar een goede monitoring van afgesproken resultaten en volwassen budgetbeheer. Daardoor zijn prognoses betrouwbaar en kunnen we tijdig bijsturen, in plaats van achteraf te moeten corrigeren. Dit draagt bij aan onze betrouwbaarheid en aan onze efficiency, in lijn met de principes van Lean.