Dienstverlening

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers.

Focus op klantbeleving

Voor onze dienstverlening betekent dit dat de focus ligt op de klantbeleving. Niet wíj bepalen wat de gewenste snelheid of kwaliteit van een dienst of product moet zijn; dat bepaalt de klant. Of dat nu een collega is, een inwoner of ondernemer.
Hetzelfde geldt voor de plaats waar we de dienst leveren. En voor het kanaal dat daarvoor het meest geschikt is. We willen maatwerk kunnen leveren waar dat toegevoegde waarde heeft. Daarom standaardiseren we onze processen door middel van Lean.

Hostmanship

Onze ambitie is dat iedereen die met ons te maken heeft zich door ons gezien en gehoord voelt, en zich respectvol en gelijkwaardig behandeld voelt. De ander ervaart dat we zijn behoefte begrijpen en erkennen. Mensen ervaren dat wij oprecht aandacht voor hen hebben. Hostmanship draait om de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Daarbij hoort dat we ons best doen om de voor hen best passende oplossing te vinden. Onze kernwaarden zijn hierbij leidende principes.

Continu verbeteren

Omdat onze omgeving steeds verandert, en de klantvraag dus ook, zetten wij ons actief in om onze processen en diensten continu te verbeteren. Dat doen we onder andere door onze processen Lean te maken, door digitalisering door te ontwikkelen en door persoonlijk leiderschap te tonen.