Geluk

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de overheid van grote invloed is op het geluk van mensen.

Extern gericht

Wij zijn ons hiervan bewust en voelen onze verantwoordelijkheid. Dit zie je terug in onze kernwaarden en in onze ambities voor bijvoorbeeld dienstverlening, participatie, proces- en projectgestuurd werken en control. Hierin is niet ons beleid leidend, of de inrichting van onze organisatie, maar de veranderende vraag van onze omgeving.

Sturen op geluk

Meer specifiek blijkt uit onderzoek dat er 12 factoren van geluk zijn waarop ons werk van invloed is. In ons meerjaren-uitvoeringsprogramma staat de concrete opgave van de politiek om bij te dragen aan geluk. Daar sturen we op door bij het opstellen van onze begroting bewust keuzes te maken die maximaal bijdragen aan deze geluksfactoren voor onze inwoners en ondernemers. Bij het opstellen van de jaarrekening toetsen we wat het effect van onze inspanningen op die factoren is geweest. We sturen waar nodig bij.

Toekomstgericht

Belangrijk is om niet alleen naar de korte termijn te kijken, maar vooral ook naar de langetermijnbelangen* van onze omgeving. Dit komt tot uiting in onze visie op control, en bijvoorbeeld ook in de strategische keuzes die we in ons personeelsbeleid maken (SPP). Onze omgeving is dynamisch, altijd in ontwikkeling. Om aansluiting te houden moeten we als organisatie flexibel zijn.

Continu verbeteren

Wat vandaag goed en snel genoeg is, is dat morgen misschien niet meer. Want de ontwikkelingen gaan snel. Om optimaal te blijven bijdragen aan het geluk van onze omgeving, moeten we dus continu blijven verbeteren. Wij doen dit door de Lean-filosofie toe te passen. Dat doen we in de inrichting van onze processen én in ons leiderschap.