Kernwaarden

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de overheid van grote invloed is op het geluk van mensen. Wij zijn ons hiervan bewust en voelen onze verantwoordelijkheid. Dit zie je terug in onze kernwaarden:

Wij zijn
Betrouwbaar en aanspreekbaar

wij werken
waarderend en onderzoekend

wij leveren
resultaat en kwaliteit

Hoe ziet dit eruit? Welk gedrag zien collega’s en klanten van ons?

Collega’s en klanten ervaren dat wij voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn en betrokkenheid tonen; dat wij voorspelbaar en consistent zijn en afspraken nakomen; dat we eerlijk, respectvol en transparant handelen, integer dus. Iedereen die met ons te maken heeft, merkt dat we ons waarderend onderzoekend opstellen en verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen handelen. We gedragen ons professioneel. Elke vraag van een in- of externe klant nemen we serieus en beantwoorden we op tijd.
Collega’s en klanten horen ons helder uitleggen waarom, wanneer en hoe we dingen doen zoals we ze doen. Zij merken dat wij duurzaamheid nastreven in relaties en oplossingen. En dat wij feedback ontvangen als een kans voor verbetering (iets wat we continu nastreven, volgens de Lean-filosofie. We geven ook feedback met dezelfde positieve intentie om te verbeteren.
Mensen die met ons te maken hebben, horen ons oprechte excuses aanbieden als we fouten maken. Zij ervaren dat we waarderend onderzoeken hoe we van zo’n fout kunnen leren.
We maken over de resultaten heldere afspraken en houden ons daaraan. De kwaliteit waar onze diensten en producten aan moeten voldoen, bepalen we niet eenzijdig. Wij doen dit in afstemming met de collega of klant.
Als een collega of klant ons ‘nee’ hoort zeggen op een vraag of verzoek, dan hoort hij ons ook beargumenteren waarom het geen ‘ja’ kan worden. Bovendien hoort hij ons waarderend onderzoeken op welke manier we wél in zijn behoefte kunnen voorzien.

Dit waarneembare gedrag is de concrete uiting van onze kernwaarden. Het zijn onze gewenste omgangsvormen. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan geluk van inwoners en aan ons werkgeluk. Ook is het de basis voor onze visie op dienstverlening, proces- en projectgestuurd werken, participatie en (persoonlijk) leiderschap.