Proces- en projectgestuurd werken

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Dit betekent dat niet onze organisatiestructuur leidend is, maar de processen en projecten die uitvoering geven aan de vraag van onze omgeving en ons bestuur (onze opgave), met oog voor langetermijnbelangen van inwoners en ondernemers. Dit doen we op drie verschillende manieren.

Lean

De filosofie van Lean kent vijf basisprincipes.
Allereerst het principe van waardebepaling vanuit de klant: weten wie je klant is en wat hij als toegevoegde waarde beschouwt. Dit zie je onder andere terug in onze visie op dienstverlening, waarin de klantbeleving centraal staat.
Ten tweede de waardeketen of -stroom inzichtelijk maken: begrijpen hoe die waarde binnen onze organisatie tot stand komt. En welke ketens en processtappen daarbij cruciaal zijn. De verspilling die we daarbij ontdekken, halen we eruit.
Ten derde het creëren van Flow: de waardestromen analyseren en optimaliseren. Dit doen wij binnen onze gemeente in de vorm van Lean-trajecten.
Het vierde principe is Pull-productie: de klantvraag is leidend; diensten, producten, handelingen en beleid waar geen vraag naar is, laten we zo veel mogelijk achterwege.
Tot slot continu verbeteren: ons niet tevreden stellen met ‘een’ verbetering, maar blijvend naar verbeteringen zoeken. Overal. Elke dag. Continu.
Door processen te standaardiseren, zorgen we dat we maatwerk kunnen leveren, daar waar het toegevoegde waarde voor de klant heeft.
Daar waar we de afgelopen jaren Lean vooral hebben ingezet om processen te optimaliseren en doorlooptijden te verkorten, is onze ambitie nu om verbeteringen te borgen. Ook willen we een cultuur creëren van continu verbeteren. Dit vraagt om een lerende houding en gedrag, dat je terugvindt in de beschrijving van onze kernwaarden. Zo’n cultuur draagt bij aan het geluk van onze inwoners én aan ons werkgeluk. Dit omdat het voortdurende ontwikkeling van competenties stimuleert terwijl we het hogere doel, toegevoegde waarde leveren voor de klant, altijd in het vizier houden.

Projectmatig werken

Projecten zijn tijdelijke werkzaamheden met een uniek en complex resultaat. Hierbij zijn meerdere disciplines betrokken en de impact ervan is groot. Belangrijke aspecten van projectmatig werken zijn het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dat is iets wat je terug vindt in onze visie op leiderschap; Net als de externe focus (van buiten naar binnen denken) en een duidelijke focus op de beeldvormende fase. Daarin is veel aandacht voor een actorenanalyse. Deze kijk op projectmatig werken sluit aan bij onze visie op participatie. Ook projectmatig werken verbeteren we met Lean. Het is onze ambitie om deze verbeteringen te borgen en van daaruit continu te blijven verbeteren.

Experimenten

Bestaande processen optimaliseren we door middel van Lean. Klussen en projecten pakken we professioneel en extern gericht op door projectmatig werken. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te blijven innoveren. Dit doen we aan de hand van experimenten. Experimenten zijn vrij van vorm. Anders dan bij processen en projecten liggen noch de te volgen stappen, noch de uitkomst van tevoren vast. Wel is het doel altijd duidelijk. Dat doel heeft altijd iets te maken met het geluk van de inwoners en ondernemers. Bij experimenten ontdekken we gaandeweg wat wel en niet werkt. We borgen stapsgewijs de effectief gebleken werkwijze. Missers, tegenslag en fouten zijn inherent aan experimenten. Ze zijn zelfs belangrijk om van te kunnen leren. Daar is dan ook alle ruimte voor.