SPP: Strategisch Personeelsbeleid en -Planning

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Belangrijk is om dan niet alleen naar de korte termijn te kijken. We kijken vooral ook naar de langetermijnbelangen van onze omgeving. Wat betekent dit voor de wijze waarop we onze organisatie inrichten? Wat vraagt dit op de korte, middellange en lange termijn van ons personeel?

Toekomstgericht en flexibel

Wat het in ieder geval vraagt, is dat we als organisatie flexibel zijn. Ook is het nodig dat we zorgen voor duurzame inzetbaarheid van ons personeel. De wereld om ons heen is dynamisch en veranderingen zijn niet altijd even goed voorspelbaar. Daarom moeten we zorgen dat we altijd snel en effectief kunnen schakelen. Bijvoorbeeld wanneer naar bepaalde diensten en werkzaamheden ineens minder vraag is, en de omgeving nieuwe eisen aan ons stelt. Dit vraagt om continu investeren in de ontwikkeling van competenties, wat weer bijdraagt aan werkgeluk.

Visie op Strategisch Personeelsbeleid en –Planning (SPP)

Onze ambitie voor SPP is om accurate prognoses te kunnen maken, trends te kunnen herkennen en hierop effectief te anticiperen met de juiste interventies en instrumenten.
Dit gaan we steeds meer doen op basis van actuele data over de arbeidsmarkt, de veranderende eisen van de omgeving en de daaruit voortvloeiende organisatiedoelen, de formatie en bezetting, de instroom, doorstroom en uitstroom, en de samenstelling van het personeelsbestand. Daarbij gaat het niet alleen om leeftijd en opleiding, maar vooral ook om competenties, waarden, houding en ontwikkelbaarheid.
Ons HR-instrumentarium, waaronder moderne vormen van werving en selectie, loopbaanontwikkeling, stages, training en opleiding en mobiliteit, houden we regelmatig tegen het licht. We doen dat om te toetsen of het onze ambities en doelen nog optimaal ondersteunt.