Werkgeluk

Als gemeente willen we bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Als werkgever willen we bijdragen aan het werkgeluk van onze medewerkers.

Psychologie van geluk

Hoewel veel mensen geluk als zeer persoonlijk beschouwen, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat vijf factoren voor iedereen van invloed zijn. Allereerst gaat het om de combinatie van plezier hebben in wat je doet en het kunnen bijdragen aan een hoger doel. Daarnaast blijkt dat ieder mens gelukkiger wordt als hij meer autonomie ervaart, in staat is competenties te ontwikkelen en zich verbonden voelt met anderen.

Werkgeluk is overal

Wij willen een organisatie zijn waar iedere medewerker de mogelijkheid heeft deze factoren te ervaren in zijn of haar werk. Ons leiderschap is erop gericht gezamenlijke doelen betekenis te geven, de verbondenheid met collega’s te versterken en autonomie van individuele medewerkers en teams te stimuleren. Ook onze visie op control is daarop gericht. Met ons strategisch personeelsbeleid streven we naar flexibiliteit en toekomstgerichte, duurzame inzetbaarheid van eenieder. Dat doen we met loopbaanontwikkeling, opleiding en coaching. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van competenties. Tegelijkertijd versterken we de autonomie. Ook onze keuze voor Lean en continu verbeteren draagt hier aan bij. Net als de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Verbondenheid met onze omgeving wordt sterk gestimuleerd door onze missie, maar ook door onze visie op dienstverlening, participatie en proces- en projectgericht werken. Onze kernwaarden, ons leiderschap en ook allerlei faciliteiten en regelingen zijn erop gericht om samenwerking plezierig te maken.